วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กรุณาส่งรายชื่อพ็อกเก็ตบุุ๊คด้วยนะคะ(วิชา ของดร.สฎายุ)

4 ความคิดเห็น:

 1. ปาลีรัฐ มานะเลิศ =บริหารคนบริหารงานสไตล์ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

  ตอบลบ
 2. จีราภรณ์ กิมเยื้อน=ไม่มีคำว่าimpossibleสำหรับเธอเพราะชีวิตนี้มีแต่คำว่าI'mpossibleดร.พรทิพา กรุดลอยมา

  ตอบลบ
 3. วัชรา รุ่งรัตน์=ภูฏาณ

  ตอบลบ
 4. ชุติมา แพนกุดเรือ=คนดลใจ
  จรีพร วีระพันธ์=ผมจะเป็นคนดี
  กุลชญา เกษียร=มองลึก นึกไกล ใจกว้าง
  สุภาพร ทองคำ=สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพ

  ตอบลบ