วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ผลการแข่งขันโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3

ประสบผลสำเร็จสู่ปีที่ 2 สำหรับเหรียญทองยอดเยี่ยมในการประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) วันที่ 23 พ.ย. 52 จ. ราชบุรี ที่นักเรียนและครูได้ช่วยกันทำงาน ในโครงงานสร้างอาชีพด้วยแสงแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องวุ้นใสใส ใส่ใจสุขภาพ ขอให้สู้กันต่อไปนะจ๊ะ